Multimedialne prezentacje online dating

Twister, Facebook czy us) Tego typu zabieg polega na wygenerowaniu w Slideshare kodu i "wklejeniu" go w odpowiednie miejsce we wskazanym typie serwisw i aplikacji internetowych, z ktrych korzysta uytkownik. Slideshare peni rwnie wan rol w obiegu informacji w nauce, przede wszystkim jako rdo informacji o konferencjach i warsztatach naukowych.Slideshare, o czym ju wspomniano, jest nieocenionym rdem informacji o metodyce projektowania prezentacji multimedialnych. Serwis ten pozwala na utworzenie okrelonego wydarzenia (ktrym moe by, np. Obok zamieszczenia informacji o organizatorach, miejscu i dacie wydarzenia istnieje moliwo doczenia prezentacji nadesanych przez autorw (przed lub po ich wystpieniu).Jesteśmy dumni z naszej bogatej biblioteki układów, dzięki której utworzenie profesjonalnych prezentacji jest zadziwiająco proste.Układów prezentacji możesz używać dowolną liczbę razy.Ostatnia z wymienionych opcji jest charakterystyczna dla serwisw internetowych, ktrych kolekcje s wspdzielone przez inne aplikacje internetowe. Najpopularniejsz prezentacj w zasobach Slideshare, a dokadnie prezentacj, ktr odtworzono najwicej razy jest woska, szecioslajdowa prezentacja wskazujca, jak zaoy konto pocztowe w serwisie Hot Mail. "Crear una cuenta de Correo Electronico en Hotmail", ktr do dnia 9 czerwca 2009 r. Zaoenie nowej grupy oraz deklaracja uczestnictwa w ju istniejcej nie s w aden sposb sformalizowane.Oznacza to, e prezentacje multimedialne zdeponowane w Slideshare mona oglda za pomoc innych narzdzi, np. W tym przypadku uytkownik Slideshare po odnalezieniu interesujcej go prezentacji ma moliwo umieszczenia jej: - na swoim blogu (tworzonym za pomoc programw Blogger lub Word Press), - na indywidualnym koncie w serwisie spoecznociowym (np. Utworzenie grupy narzuca jej przynaleno do jednego z dziaw, ktre s jednoczenie kategoriami we wspomnianym indeksie rzeczowym. w ramach dziau istniej grupy: edukacja 2.0, nauczanie jzykw, banki wiedzy, w ktrych to tak jak na forach dyskusyjnych dochodzi do wymiany pogldw.

multimedialne prezentacje online dating-80multimedialne prezentacje online dating-58

Dodatkow warto dodan stanowi tutaj opisy dokumentw, co prawda uproszczone, ale jednak tworzone indukcyjnie, a wic przez samych uytkownikw systemu. W kadej z wymienionych kategorii zgrupowano odpowiednie prezentacje multimedialnei dokumenty.

Slideshare jest serwisem internetowym umoliwiajcym dzielenie si prezentacjami multimedialnymi. Zosta on scharakteryzowany przez internautw jako poczenie aplikacji Microsoft Power Point oraz You Tube [1], przy czym podobiestwo do pierwszej z nich wie si z tworzeniem prezentacji multimedialnych, a do drugiej w spoecznym uczestnictwu internautw w tworzeniu kolekcji serwisu.

Gwnym celem serwisu, zaoonego przez Rashmi Sinha, Jonathana Boutelle oraz Amita Ranjana, jest udostpnienie darmowego narzdzia dla: - osb oraz organizacji do umieszczania prezentacji w celu wymiany idei i nawizywania kontaktw interpersonalnych oraz biznesowych, - internautw do wyszukiwania prezentacji, ich opisywania (tagowania) oraz umieszczania na prywatnych blogach i stronach internetowych.[2] Serwis Slideshare umoliwia darmowe zamieszczanie i pobieranie - prezentacji multimedialnych utworzonych, np.

Dzięki nim przygotujesz wystąpienie na dowolny temat.

Wystarczy po prostu wybrać doskonałe obrazy, czcionki i kolory, aby Twoja prezentacja stała się wspaniałym nośnikiem tego, co chcesz przekazać.

Leave a Reply